Instruktørar

 Jori Solstad Skorve
Dagleg leiar/
Fysioterapeut
Instruktør i sal, sykkel,
ROPES,
Body Balance Tor Jervan Staarvik
Fysioterapeut
Aktiv A
Instruktør ROPES
Saltimar
Sykkeltimar Anne Grete Fredheim
Instruktør
Sykkel
Styrke Rune Stenehjem
Personleg trenar
Ungdomstimen
ROPES
Sykkel


 Gunn Beate Lefdal
Instruktør
Sykkel
Styrke


 Sandra Bukve
Instruktør
Tabata
Step/ Styrke
Pulskick


 Anette S. Norberg
Instruktør sal
HIT
Step/Styrke
Puls


 Sonja Bøen
Instruktør
Sykkel
Styrke


 Ann-Kristin Buvik
Instruktør
Sykkel


 Turnus Fysioterapeut
Ny kvart halvår
Bassengtrening
Gruppetimar