Instruktørar

Jori Solstad Skorve
Dagleg leiar/
Fysioterapeut
Instruktør i sal, sykkel,
Body Balance

Rune Stenehjem
Personleg trenar /
Instruktør
PT Ung
ROPES
BasisBall

Anette S. Norberg
Instruktør sal
HIT
Step/Styrke
Puls
Basisball

Turnus Fysioterapeut
Ny kvart halvår
Bassengtrening
Gruppetimar
Tor Jervan Staarvik
Fysioterapeut
Aktiv A
Instruktør ROPES
Saltimar
Sykkeltimar

Lene Teigen
Instruktør
Sykkel
Styrke

Sonja Bøen
Instruktør
Sykkel
Styrke

Paulina Lilleng
Instruktør
Step
Puls
Marita Kveane
Instruktør
Sykkel
Styrke

Sandra Bukve
Instruktør
Tabata
Step/ Styrke
BasisBall