Instruktørar

Jori Solstad Skorve
Dagleg leiar/
Fysioterapeut
Instruktør i sal, sykkel,
Body Balance, BasisBall

Marita Kveane
Treningsansvarleg
Kundeansvarleg
Personleg Trenar
Instruktør i sal, sykkel,
styrke, BasisBall

Andrea Berget
Resepsjon
Anette S. Norberg
Instruktør sal
HIT, Step/Styrke
Puls
Basisball

Gunn Beate Lefdal
Instruktør
Sykkel, Styrke,


Sonja Bøen
Instruktør
Sykkel, Styrke

Turnus Fysioterapeut
Ny kvart halvår
Gruppetimar

Rune Stenehjem
Personleg trenar /
Instruktør, PT Ung
ROPES
BasisBall

Paulina Lilleng
Instruktør
Step
Puls