Prisar fom.01.01.2019

Medlemskort:

12 mnd.binding
Ordinær: kr 479,-/mnd (Pr. år kr 5748,-)
Student/ honnør: 395,-/mnd (Pr.år 4740,-)
(kun ved framvising av gyldig bevis. Pensjonist gjeld fylte 68 år*)
Ungdomskort: 295,-/mnd **

Medlemskort utan binding:
599,-/ mnd (2 mnd. oppseiingstid)

Adm. gebyr: 299 kr.
Kort 100,- (50,- eksisterande kundar ved opning)

Vekeskort: 300,-
Drop In: 150,-

Klyppekort: 1300,-/10 klypp ***.

Bedriftskort: Alle kort skal vera knytt til person. Ulike bedrifter har ulike sponsingar. Høyr med di bedrift kva ordningar dei har for tilsette.

Er du som bedrift interessert i treningsavtale for tilsette; ta kontakt!

Tilgang utanom opningstid for medlemskort: 100,-/årleg avgift.


Alle prisar på medlemskort gjeld kun med AvtaleGiro med månadleg trekk eller betaling av heile året ved innmelding. 12 mnd.bindingstid med 1 mnd. oppseiingstid frå 1. i påfølgande mnd.
Adm. avgift på kr 299,- kjem ved innmelding for nye eller tidlegare utmelde medlemar. Gjeld alle medlemskort (ikkje vekeskort, drop in og klyppekort)

* Gjennom prosjektet i 100 mot 100 blir alle over 70 år sponsa av Folkehelse-midlar på 150 kr./mnd. Dette gjeld kun i 12 månadar, deretter går ein over på medlemskort student/ honnør.

** Ungdomskortet er for deg som er begynt på ungdomsskulen og er gyldig til det året du fyller 16 år. Medlemsskapet gir KUN adgang til gruppetimar, det vil sei at du får ikkje adgang til eigentrening utenom. Dette er for at treningen skal vere trygg. Ungdomskortet har 6 månadars bindingstid og 1 månads oppseiingstid.

***Klyppekortet er personleg og kan kun nyttast av eigaren. Kortet varar til det er tomt for klypp eller maksimalt 6 månadar frå fakturadato.