Prisar

Årskort:

Treningsavgift pr. mnd. kr 345,- (Pr. år kr 4140,-)

Luster Sparebank:
Treningsavgift pr. mnd. kr 245,- (Pr. år kr 2940) *

Student, pensjonist og ufør:
Treningsavgift pr. mnd. kr 260,- (Pr. år kr 3120,-)

Alle over 70 år:
Treningsavgift pr. mnd. kr 100,- (Pr. år kr 1200,-)**

Ungdomskort:
Treningsavgift pr. mnd. kr 160,- (Pr. år kr 1920,-) ***

Klyppekort:
Treningskort med 10 klypp - gjeld i 6 månadar. kr 950,-

Bedriftskort:
Treningskort med 80 klypp - gjeld i 12 månadar, kr 7200,

Drop In:

Treningsavgift kr 120,-

Alle prisar på årskort gjeld kun med AvtaleGiro med månadleg trekk og 12 månadars bindingstid. Innmeldingsavgift på kr 450,- kjem ved innmelding for nye eller tidlegare utmelde medlemar. Øvrige avtalevilkår finn du her.

* Luster Sparebank sponsar sine ansatte med kr 100,- pr. mnd (kr 1200,- pr. år) på årskort. Vil du sponse dine ansatte med eit valfritt månadsbeløp?

** Gjennom prosjektet i 100 mot 100 blir alle over 70 år sponsa av Folkehelse-midlar slik at dei får ein månadsavgift på kun kr 100,- i månaden. Dette gjeld kun i 12 månadar, deretter går ein over på standard årskort for pensjonistar.

*** Ungdomskortet er for deg som er begynt på ungdomsskulen og er gyldig opp til du fyller 16 år. Medlemsskapet gir KUN adgang til gruppetimar, det vil sei at du får ikkje adgang til eigentrening utenom. Dette er for at treningen skal vere trygg. Ungdomskortet kostar kr 160,- pr. mnd med avtalegiro (treng føresettes godkjenning) og har 6 månadars bindingstid og 1 månads oppseiingstid.

Klyppekortet er personleg og kan kun nyttast av eigaren. Kortet varar til det er tomt for klypp eller maksimalt 6 månadar frå fakturadato.

Bedriftskortet gjeld kun for ansatte i bedrifta. Kortet varar til det er tomt for klypp eller maks i 12 månadar frå fakturadato.