Viktig ny informasjon!

Me har sendt ut e-post til alle medlemmar vedrørande flytting til Friskhuset og endra medlemsvilkår. Mange står dessverre registrert med feil eller utan gyldig e-postadresse. For dei som ikkje har signert samtykkeskjema, er det fint om de kan gjere det slik at me får oppdatert kontaktinformasjonen. Informasjon om nye medlemsvilkår finn du under "prisar".

Følg linken under for å signere samtykkeskjema;

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecCGO9-r...

 

Luster Trening

Ønskjer du komme inn i gode treningsvanar? Betre helse? Meir overskot i kvardagen? Då kjem du til oss!
Me har godt utstyrt treningslokale, varierte sal- og sykkeltimar, blide og motiverande instruktørar samt kompetanse som kan tilpasse treninga til det nivået DU ynskjer for å nå DINE mål.
Fysioterapeutar tilbyr både individuell oppfølging, gruppetrening og bedriftspakker for deg eller dine tilsette!
Bli med - og opplev treningsgleda du òg!


Velkommen til oss!

 

 

Opningstider:

    Måndag - fredag  07.45 - 20.00
Laurdag 08.45 - 12.00
Søndag 15.00 - 20.00

 

Medlemar med utvida tilgong:

Måndag - søndag: 05.00 - 22.00