Bedrift

Har di bedrift utfordring med høgt sjukefråvær? Ønskjer du tilsette med meir energi, overskot og betre kapasitet?


Bedrifter nyttar Luster Treningssenter på ulike måtar, alt etter behov.

Ønskjer de ein felles sosial treningsarena kan me tilby bedriftstime ut i frå dykkar ønskje.


Med bedriftsavtale kan ein hjå fysioterapeut få "konsultasjon innan 24 timar- garanti", eller behandlingspakker som inkluderer behandling og treningskort.

Me ser fleksible løysingar som kan passe di bedrift!

Ta kontakt, så lagar me ein avtale i dag!

Er interessert i: