Prisar fom.01.01.2024

Medlemskap:

Medlemskap med 12 mnd.binding

Ordinær: kr 515,-/mnd (Pr. år kr 6180,-)
Student*/ honnør**: 425,-/mnd (Pr.år 5100,-)
Ungdomskort***: 295,-/mnd (1770,-/6mnd)

Ungdom med UNG- Treningskurs: 425,-/mnd (full tilgang)

 

70+ avtalen: Kommunen sponsar 150 kr/ mnd i 12 mnd. Deretter går ein over på medlemskort student/honnør. 

 

Medlemskap utan binding:

640,-/ mnd. 

 

Adm. gebyr ved ny kontrakt: 299 kr.

Kort 120,- 

 

Medlemskap med kortare varigheit: 

Vekeskort: 350,- + kort

Drop In: 180,-

Klyppekort, 10 klypp: 1500,- + kort ****

 

Utvida tilgang: 250 ,-/årleg avgift. Gjeld kun for dei med medlemskap (ikkje klyppkekort, vekeskort og drop-in). 

 

Bedriftskort: Alle kort skal vera knytt til person. Ulike bedrifter har ulike sponsingar. Høyr med di bedrift kva ordningar dei har for tilsette.

Er du som bedrift interessert i treningsavtale for tilsette; ta kontakt!

 

Alle prisar på medlemskort gjeld kun med AvtaleGiro med månadleg trekk eller betaling av heile året ved innmelding. 12 mnd.bindingstid med 1 mnd. oppseiingstid frå 1. i påfølgande mnd.

Adm. avgift på kr 299,- kjem ved innmelding for nye eller tidlegare utmelde medlemar. Gjeld alle medlemskort (ikkje vekeskort, drop in og klyppekort).

*Student gjeld fram til 26 år med gyldig studentbevis.

**Honnør er uføre med uføregrad minimum 60% og pensjonistar ved fylte 67 år.

Gjennom prosjektet i 100 mot 100 blir alle over 70 år sponsa av Folkehelse-midlar på 150 kr./mnd. Dette gjeld kun i 12 månadar, deretter går ein over på medlemskort student/ honnør.

 

*** Ungdomskortet er for deg som er begynt på ungdomsskulen og er gyldig frå året du fyller 13 år til det året du fyller 16 år. Medlemsskapet gir KUN adgong til gruppetimar, det vil sei at du får ikkje adgang til eigentrening utanom. Dette er for at treningen skal vere trygg. Ungdomskortet har 6 månadars bindingstid og 1 månads oppseiingstid.

****Klyppekortet er personleg og kan kun nyttast av eigaren. Kortet varar til det er tomt for klypp eller maksimalt 6 månadar frå fakturadato.