Instruktørar

Jori Solstad Skorve

Dagleg leiar/

Fysioterapeut

Instruktør i sal, sykkel,

Body Balance, BasisBall


Marita Kveane

Treningsansvarleg

Kundeansvarleg

Personleg Trenar

Instruktør i sal, sykkel,

styrke, BasisBall

Andrea Berget

Resepsjon
Anette S. Norberg

Instruktør sal

HIT, Step/Styrke

Puls

Basisball

Gunn Beate Lefdal

Instruktør

Sykkel, Styrke,Sonja Bøen

Instruktør

Sykkel, Styrke

Turnus Fysioterapeut

Ny kvart halvår

Gruppetimar

Rune Stenehjem

Personleg trenar /

Instruktør, PT Ung

ROPES

BasisBall

Paulina Lilleng

Instruktør

Step

Puls