Gruppetimar

Basis Total

Rolegare tempo, lette stegkombinasjonar. Her er litt av alt: uthald, styrke, balanse, koordinasjon, beveglegheit og avspenning. Kan av og til vere lagt opp som sirkeltrening, og passar for alle.


Body Balance

Body Balance er hovudsakleg inspirert av Yoga, men har også innslag av Tai Chi og Pilates. Timen er ideell for deg som ynskjer ein noko rolegare time utan hopp, men som likevel trenar dei store muskelgruppene, stabilitet, balanse og beveglegheit. Er du heilt ny, må du gje timen nokre gonger for å komme inn i bevegelsane, men så snart du er kjend med dei, vil du fullt ut nyte treninga med nydeleg musikk.


Sykkel

På sykkel bestemmer du sjølv belastning og intensitet, så det blir så hardt eller lett som du sjølv ynskjer. Kor lenge du syklar, vel du alt etter time. "Sykkel 30" vil seie 30 minuttar, "sykkel 45" vil seie 45 minuttar osv. Innstilling av sykkel og teknikk blir gått grundig igjennom. Alle sykkeltimar har motiverande musikk og instruksjon! Fin å kombinere med andre timar!


Seniorsirkel

Oppvarming sjølv, deretter stasjonstrening med fokus på styrke, balanse og puls. Avsluttar med koordinasjon og enkle steg til musikk. Tilpassa alle, og her er det alltid godt humør!


Styrke

Effektiv styrketrening der du får trena heile kroppen, samstundes som du får opp pulsen. Me varierar mellom å bruke kroppsvekt, manualar og stang. Timen er ulik frå veke til veke, så her får du stadig nye utfordringar.


PT Ung 13-16 / Ungdomstime

Dette er allsidig trening for alle ungdomar i Luster mellom 13 og 16 år - både gutar og jenter. Ein vil her få tett oppfølging av personleg trenar Rune Stenehjem med fokus på rett teknikk, både for å unngå skadar og for å få ei god innføring i ulike øvingar for heile kroppen.


R.O.P.E.S

R.O.P.E.S er eit enkelt, funksjonelt og morosamt treningskonsept for parvis trening. Med R.O.P.E.S får ein ei komplett treningsøkt med fokus på både uthald, hurtigheit, spenst og styrke - der heile kroppen blir involvert! Dette er trening som passar for alle, då du gjennom timen justerar vanskegraden sjølv, og kan tilpasse den til di eiga form eller målesetjing.


Catslide


Basisball CenterCore Express

Eit motiverende og fagleg solid øvelsesprogram saman med fengande og inspirerande musikk gjer Basisball til ei treningsform mange vil ha glede og nytte av.


Puls


Step/styrke


Bedriftstime


Sykkel


På sykkel bestemmer du sjølv belastning og intensitet, så det blir så hardt eller lett som du sjølv ynskjer. Kor lenge du syklar, vel du alt etter time. "Sykkel 30" vil seie 30 minuttar, "sykkel 45" vil seie 45 minuttar osv. Innstilling av sykkel og teknikk blir gått grundig igjennom. Alle sykkeltimar har motiverande musikk og instruksjon! Fin å kombinere med andre timar!


Styrke

Effektiv og enkel styrketrening med eiga kroppsvekt, manualar, strikkar eller slynger. Fokus er på dei store muskelgruppene i under- og overkropp, samt mage og rygg. Fin å kombinere med andre timar!

Dersom du har spørsmål eller kommentarar, ta gjerne kontakt oss ved sende oss ein e-post eller ring oss på tlf. 47909578.