Informasjon

Luster treningssenter er eit senter for alle! Vi jobbar aktivt med å skape eit tilbod som passar deg; uansett alder eller kva form du er i. Me ønskjer du skal oppleve meistring, ha det moro, få maksimalt utbytte og høyre god musikk!

 

Luster Treningssenter har

 • Aerobicsal
 • Spinningsal
 • Matterom med slynger og ribbevegg
 • Styrketreningssal med godt utval
 • Ergometersyklar, elipsemaskin, 5 tredemøller, skillmill, 2 romaskiner, skierg
 • Dusj og garderobar


Velkommen til Luster Treningssenter!

 

 

Bakgrunn

Luster Treningssenter opna januar 2004 som eit ideelt aksjeselskap der vedtektene sler fast at overskot skal gå attende til vidare utvikling av treningssenteret med omsyn til utstyr og tilbod.

Bak Luster Treningssenter står desse eigarane

 • Nasjonalforeningen Gaupne Helselag
 • Luster Revmatikerforening
 • LHL Luster
 • IL Bjørn
 • Luster Kommune

Selskapet har som formål å drive aktivitetar som kan betre helsa for brukarane. Selskapet skal legge til rette både for konkurranse, helseorientert trening samt rehabilitering.
Med dette som grunnlag har styret sett opp tre satsingsområde

 • Førebygging
 • Rehabilitering
 • Vedlikehald av eiga helse og form